Τραυματολογία

Κατηγοριοποιημένα ως ΤΜΗΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ - ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Η τραυματολογία ασχολείται με τη συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος.

Ο ιατρός μας αντιμετωπίζει με τις πιο μοντέρνες τεχνικές:

  • κατάγματα οστών
  • ρήξεις τενόντων και συνδέσμων
  • θλάσεις μυών
  • αθλητικές κακώσεις
  • τραυματολογία παίδων