Χειρουργική μαλακών ιστών – λιπωμάτων και γάγγλιων

Κατηγοριοποιημένα ως ΤΜΗΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ - ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

Συχνά αυτοί οι καλοήθη όγκοι δημιουργούν αισθητικά προβλήματα αλλά και πόνο. Αντιμετωπίζουμε λιπώματα και γάγγλια όλου του μυοσκελετικού συστήματος με πλήρη αφαίρεση τους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και στον ιστοπαθολογικό έλεγχο του ευρήματος για σίγουρη απόκλιση του ενδεχόμενο κακοήθειας. 

Το χειρουργείο:

  • γίνεται σε βάση ημερήσιας νοσηλείας
  • με ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο
  • με άμεση αποκατάσταση και επιστροφή στη καθημερινότητα