Μικροβιολογικές εξετάσεις

Στο εργαστήριο μας πραγματοποιούμαι ένα ευρύ φάσμα εξετάσεων για την ανίχνευση μικροοργανισμών.  Ενδεικτικές εξετάσεις: Καλλιέργειες όλων των βιολογικών δειγμάτων για αερόβια-αναερόβια…