Αιματολογικές εξετάσεις

Κατηγοριοποιημένα ως ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Οι αιματολογικές εξετάσεις παρέχουν πληροφορίες για το αιμοποιητικό σύστημα, των οργάνων του και των συστατικών του.

Ενδεικτικές εξετάσεις:

  • Γενική εξέταση αίματος (αιματοκρίτης, αιμοσφαιρίνη, λευκά αιμοσφαίρια, τύπος λευκών, ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, δείκτες ερυθρών)
  • Δικτυοερυθροκύτταρα – ΔΕΚ
  • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών – ΤΚΕ
  • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης – Έλεγχος για αιμοσφαιρινοπάθειες, π.χ. Μεσογειακή αναιμία, Δρεπανοκυτταρική αναιμία
  • Ομάδα αίματος – Rhesus
  • Coombs άμεσος – έμμεσος
  • Ενδοαγγειακή πήξη