Βιοχημικές εξετάσεις

Κατηγοριοποιημένα ως ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Ονομάζονται όλες οι εξετάσεις ελέγχου μιας ουσίας στο αίμα, που χρησιμοποιούν βιοχημικές μεθόδους για τον προσδιορισμό τους. Σκοπός της μέτρησης αυτών των παραγόντων είναι η διάγνωση ασθενειών. 

Ενδεικτικές εξετάσεις:

 • Σάκχαρο
 • Χοληστέρολη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL – χοληστερόλη
 • LDL – χοληστερόλη
 • Lp(a), apoA1, apo-B
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • SGOT, SGPT, γGT
 • LDH, CPK, CK – MB, ALP
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Πρωτεΐνες ολικές
 • Αλβουμίνη
 • Σίδηρος 
 • Φερριτίνη
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό οξύ
 • Ομοκυστεΐνη
 • TIBC
 • Ηλεκτρολύτες (K, Na, Ca, P, Mg, Cl)