Νεοπλασματικοί – Καρκινικοί δείκτες

Κατηγοριοποιημένα ως ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Οι δείκτες αυτοί, βοηθούν στην διάγνωση και τη πορεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου.

Καρκινικοί δείκτες:

 • PSA
 • PSA Free
 • A-FP
 • CEA
 • CA 15,3
 • CA 19,9
 • CA 27,29
 • CA 50
 • CA 125
 • SCC
 • TPA
 • NSE
 • Γαστρίνη